“500 milyon dolar kayıtlı sermayeli Türk Yatırım Fonu’nu oluşturuyoruz”

Bakan Şimşek, Türkiye Yatırım Fonu Yönetim Kurulu açılış toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki iş birliği çerçevesinde Türk Yatırım Fonu'nun faaliyete geçirildiğini ve güçlendirildiğini söyledi.

Şimşek, Türkiye Yatırım Fonu için emek veren herkese teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bugün, Fonun işleyişine ilişkin ilk kararların alınacağı tarihi bir toplantı gerçekleştirilecek. Türk devletlerinin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ve 200 bin nüfusa ulaşarak dünya ekonomisinde önemli bir yer edinmesi bekleniyor. 2024 sonu itibarıyla 178 milyon. Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi Bu çerçevede Türk Yatırım Fonu'nu oluştururken temel amacımız, Türk Devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini sağlamaktır. 500 milyon dolar kayıtlı sermayeli Türk yatırımı, Türkiye Yatırım Fonu kamu ve özel sektördeki yatırımlarımıza hız kazandıracak.

Fon ayrıca birçok sektördeki projelere teknik destek sağlayacak. Fon, KOBİ'lerin büyümesi ve altyapı, yenilenebilir enerji, tarım ve turizm gibi birçok sektöre yatırımların artırılmasında kilit rol oynayacak ve devam eden ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak. Türk Yatırım Fonu'nu İstanbul'da kurmaya karar verdik. Üye devletlerimize bu konuda desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'un jeopolitik konumu, güçlü girişimcilik ekosistemi ve nitelikli insan sermayesi Fona büyük katkı sağlayacak. Hedefimiz Fonun üst düzey bir uluslararası finans kurumu haline gelmesidir. “Fon, organizasyon yapısı, karar alma mekanizmaları, insan kaynakları, risk yönetimi, izleme ve denetim fonksiyonlarının her alanında uluslararası en iyi uygulamalara uygun olarak faaliyet gösterecek.”

“Macaristan'ın Türk Yatırım Fonu'na üye olma talebini memnuniyetle karşılıyoruz”

Şimşek, Fona ilişkin “Ev Sahibi Ülke Anlaşması”nın da bugün imzalanacağının altını çizerek, Fonun iş modelinde uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğin temel prensip olması gerektiğini söyledi.

Fon bünyesinde nitelikli ve profesyonel personel oluşturulmasının da önemli olduğunu belirten Şimşek, şöyle konuştu: “Bu bağlamda Fon Başkanına ve Genel Müdüre önemli görevler düşüyor. Yönetmelik hazırlık sürecinin tamamlanması en büyük temennimiz. Fonun en kısa sürede etkin işleyişini sağlayacak iş planları ve iş planları “Macaristan'ın Türk Yatırım Fonu'na üye olma talebini memnuniyetle karşılıyoruz. Fon çalışmalarına başladığında Macaristan'ın katılım sürecinin tamamlanması önem verdiğimiz gündem maddelerinden biri olacaktır. Türk Yatırım Fonu'nun çalışma prensipleri ve etkin işleyiş mekanizmasıyla başarılı işbirliklerine örnek olacağına inancımız tamdır.” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir