UBYS'de Yeni Dönem: “Entegrasyon Değil, Entegrasyon” – GÜNDEM

ÜBYS'yi bir araya getiren çalıştayın açılışına Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Kesimleri ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Daire Başkanı Tolga Balcı katıldı, İKÇÜ Bilişim Dairesi mühendisleri tarafından, üniversitelerin tüm idari ve akademik süreçlerinin paydaşlarıyla birlikte online olarak yürütülmesi amacıyla tasarlandı. Mehmet Cem Fendoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Koordinasyon Dairesi Başkanı Furkan Civelek, Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, Rektör Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Yavuz Ünal, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, İKÇÜ Milletvekili prof. Dr. Yasin Bulduklu, bilgi teknolojileri daire başkanı Fatih Tunçez, kamu kurumları ve üniversitelerin üst düzey yöneticileri, özel sektör temsilcileri ve bilişim uzmanlarının da aralarında bulunduğu 70 kurumdan 330 davetli katıldı.İKÇÜ mühendislerinin ürettiği milli ve milli yazılımlarRektör Prof. Dr., tüm katılımcılara UBYS'ye verdikleri önem ve destekten dolayı teşekkür etti. Saffet Köse, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de en büyük alt sektörlerden biri olan işletim sistemleri ve altyapı yazılımlarının ağırlıklı olarak yabancı firmaların çözümlerinin hakim olduğunu vurguladı. Rektör Prof., ülkemizin kalkınma planlarında vurgulanan, yerli teknoloji üreten, tasarım ve marka yaratan yazılım sektörlerinin geliştirilmesi hedefiyle UBYS'nin artık başarılı bir yol olduğunu kaydetti. Dr. Köse, şunları söyledi: “Bilgi teknolojisine yapılan harcamaların boyutu göz önüne alındığında kamu kurumlarının bütçesine getirdiği yük ortadadır. Şirketin BT altyapısı ne kadar yaygın ve standart olursa, bakımı da o kadar basit ve kullanışlı olacaktır. Bu noktada İKÇÜ olarak her ortamda gururla bahsettiğimiz ÜBYS projesinin yerli ve milli olması nedeniyle son derece sade, maliyetleri düşüren, kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına olanak sağlayan yapısını vurgulamak istiyorum. Her geçen yıl büyüyen ve gelişen çözümleri siz paydaşlarımıza sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. “Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 'Dijital Seferberlik Dönemi' ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından gerçekleştirilen milli teknoloji hamlesi kapsamında ÜBYS, tamamen kurumumuzun mühendisleri tarafından üretilen yerli ve milli özelliğiyle her geçen gün büyüyor ve bu Büyüme sizin yarattığınız sinerji ile sağlanıyor” dedi.Bu başarıda her üniversitemizin eşsiz katkısı varRektör Prof., ayrıca, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2022 yılında yayınlanan “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yatırım Rehberi”nin, Bakanlığın bu alanda edindiği UBYS tecrübesiyle şekillendiğini belirtti. Bilgi Teknolojisi. Dr. Köse, şunları söyledi: “ÜBYS sinerjik bir proje ve bu anlamda bir örnek yok. Onu sinerjik bir proje yapan ve diğerlerinden ayıran özelliği, yazılımın paydaşlarla ortaklaşa geliştirilmesi ve her bir paydaşımızın katkısıyla büyümesidir. Bu haliyle proje bir başarı öyküsüdür ve üniversitelerimizin her biri bu başarıya eşsiz bir katkıda bulunmaktadır. Bu çalıştaylar gelişme hedefimize katkı sağlayacak önemli toplantılardır” dedi.Milli yazılımın başarı öyküsüGünümüzde dünya çapında yükseköğretim kurumlarının dijital çağın dönüşümüne uygun altyapılarla yapılandırıldığını vurgulayan Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Sektörleri ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı, yönetim faaliyetlerinin dijital çağın dönüşümüne uygun olarak şekillendiğini söyledi. Eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendiren “açık erişim” modelleri. Tüm kaynaklardan elde edilen sonuçların dijital olarak raporlanması gerektiğine vurgu yapan Balcı, şöyle konuştu: “Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ve Cumhurbaşkanlığımız ve İKÇÜ iş birliğiyle 2011 yılında hayata geçirilen UBYS projesi çerçevesinde, yaklaşık Şu ana kadar 42.894.280 TL harcanmış olup, bu ödenekler yazılım uygulamaları, sistem geliştirme altyapısı ve donanım ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. Projenin yazılım ekibine personel desteğinin sürdürülmesi UBYS, başarılı görünümüyle kamunun ne kadar başarılı olduğunu ortaya koymuştur. kurumların istendiğinde ve doğru yönetilebilmesini, “Hızla gelişen ÜBYS, etkilenen tüm üniversitelerimizin mülkiyetinde şekillenen bir 'milli yazılım' olarak bir başarı hikayesine dönüştü” dedi.“Entegrasyon değil entegrasyon”Sistemin yükseköğretim kurumlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan dinamik modüler yapısıyla öne çıktığını vurgulayan Tolga Balcı, UBYS projesinin yeni dönemde tüm devlet üniversitelerini kapsayacak şekilde genişleyecek bir yapıya taşınacağını duyurdu. Balcı, “UBYS projemizi tüm devlet üniversitelerimizi kapsayacak şekilde genişletmek için bu alanda başarıya ulaşmış ve 'entegrasyon değil entegrasyon' felsefesiyle yazılım entegrasyonunu 1,5 yıl içinde gerçekleştirecek bir paydaşla ilk adımı attık” dedi. Projenin başarısı üniversitelerin ve paydaşların yakın işbirliğine ve sürece büyük ivme kazandıran Başkanlığımızın desteğine bağlıdır. “Başbakan Fatih Hocamıza teşekkür ediyorum. Tunçez ve değerli ekibi ile bu projenin oluşmasında ve gelişmesinde emeği geçen herkes” dedi.Üniversite işlemlerine büyük kolaylıkStrateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Daire Başkanı Mehmet Cem Fendoğlu, 2011 yılında ilk adımı atılan ve bir yıl sonra yatırım programına alınan UBYS'nin kamu harcamalarını azalttığını vurgulayarak, Üniversitenin tüm süreçlerini kapsayan entegre modülleri sayesinde oldukça kullanışlı bir şekilde sağlanmaktadır. Fendoğlu, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanlığımızca finanse edilen Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi projesi, üniversitelerin tüm idari ve akademik süreçlerini kapsayan, birbiriyle entegre 34 modülden oluşan bir sistemdir. Sistem, her üniversitenin yeni sunucu kurulumu, yazılım satın alma ve bakım giderleri gibi maliyetlerini azaltarak önemli tasarruflar sağladı. Sistem modülleri birbirleriyle entegre olup, kullanımını zorunlu kılan YÖK, MERNİS, NVI gibi web servisleri ile entegre olarak çalışmaktadır. Kullanım kolaylığının yanı sıra teknik kadrosu olmayan üniversiteler için de yönetim kolaylığı sunmaktadır. “Cumhurbaşkanlığı olarak projeye destek vermekten ve daha iyisi için birlikte çalışmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.e-Devlet 66 milyona yakın kullanıcıya ulaştıCumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Dijital Dönüşüm Koordinasyon Dairesi Başkanı Furkan Civelek, ofisin kurulduğu günden bu yana Türkiye'de dijital devletin olgunluğu açısından gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Başkan Civelek, şunları söyledi: “2008 yılında 22 hizmetle açılan e-Devlet Kapısı, bugün 8 binin üzerinde hizmete ve 66 milyona yakın kullanıcıya ulaştı. Uluslararası dijital durum endekslerindeki konumumuzdaki hizmet ve kullanıcı sayısında da benzer bir gelişme görüyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği'nin 2023 e-Devlet kıyaslama raporunda 35 ülke arasında 10'uncu sırada yer aldı. Birleşmiş Milletler e-Devlet Kalkınma Endeksi 2022'de 190'dan fazla ülke arasında Türkiye, e-katılımda 18'inci, çevrimiçi hizmet sunumunda ise 24'üncü sırada yer aldı. “Dünya Bankası'nın Kamu Teknoloji Olgunluk Endeksi'nde Govtech Liderleri olarak tanımlanan A Grubu'nda yer alan Türkiye, 2020'de 37'nci sırada yer alırken, 2022'de 18'inci sıraya yükseldi” dedi.UBYS Türkiye'de örnek bir uygulama haline geldiDijital Dönüşüm Ofisi'nin ortak dijital devlet hizmetlerinin ve altyapısının geliştirilmesini desteklediğini vurgulayan Başkan Furkan Civelek, İKÇÜ'nün UBYS projesinin örnek bir uygulama haline geldiğini söyledi. Civelek, şunları söyledi: “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nin geliştirdiği “Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi” bu konuda gerçekten Türkiye'de örnek alınacak bir uygulama haline geldi. Bir bakıma kitapta yazan temel ilkelerden birinin canlı bir vücut bulmuş hali haline geldiğini söyleyebilirim. DPT'de, Kalkınma Bakanlığı'nda ve son olarak Strateji ve Bütçe Müdürlüğü'nde çalışırken, ÜBYS'de doğrudan yer almasam da teknik birimde çalıştığım için bir şekilde projeyle ilgili bilgiler bana ulaştı. O dönemde küçük modüllerle başlayan projenin bugün 30'un üzerinde modülle bir üniversitenin neredeyse tüm operasyonel süreçlerini kapsayan ve birçok üniversitede kullanılan bir uygulamaya dönüştüğünü görmek beni çok mutlu ediyor. Ben de mühendis olduğum için böyle bir projenin ne kadar bağlılık ve özveri gerektirdiğini çok iyi tahmin edebiliyorum. “Bu vesileyle ÜBYS’yi geliştiren teknik ekibe ve onlara destek veren yönetime şükranlarımı ve tebriklerimi sunuyorum” dedi.Atölyeler bizim kaynaşma anımızdırSistemle ilgilenen tüm üniversitelerin katılımıyla düzenlenen çalıştayın kapasitesinin ve her geçen yıl büyüyen yapısının dikkat çektiğine dikkat çeken Bilgi Teknolojileri Bölüm Başkanı Fatih Tunçez, tüm katılımcılara UBYS'ye duydukları güvenden dolayı teşekkür etti. Üç gün sürecek çalıştayın sistemin geldiği noktayı görmek açısından çok önemli bir profil oluşturduğunu belirten Başkan Tunçez, şöyle konuştu: “İki yılda bir yaptığımız ve geleneksel hale gelen bu toplantılarımızda; Atölyelerde yüz yüze görüşmelerle modüllerimizi sunma fırsatı buluyoruz. Ev sahipliği yaptığımız bu toplantılar bizim toplanma zamanımızdır. “En güncel çalışmalarımızı kurumlarımıza aktardığımız, yeni kurumlarımızın temsilcileri ve yeni kullanıcılarımızla birebir görüşmeler yaptığımız, aynı zamanda sistem hakkında geri bildirimler de topladığımız bu süreç, sistematik olarak kendini geliştiriyor ve yeniliyor” dedi. Açılış konuşmalarının ardından seminerlere üniversitelerin üst düzey temsilcileri katıldı. geçti.Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir