Türkiye'de elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 42'ye ulaştı.

Londra merkezli enerji düşünce kuruluşu Ember'in küresel elektrik talebinin %92'sini oluşturan 80 ülkenin elektrik üretim verilerini kapsayan Küresel Elektrik Görünümü Raporu yayınlandı.

Sonuç olarak, küresel elektrik talebi geçen yıl 29,5 terawatt saat gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz yıl küresel elektrik talebi, gelişmiş ülkelerdeki tüketimdeki düşüşe bağlı olarak %2,2 oranında yavaş bir büyüme eğilimi gösterdi.

Elektrik talebini karşılamak için en hızlı büyüyen üretim kaynakları güneş ve rüzgar enerjisi olmuştur.

Geçtiğimiz yıl küresel elektrik üretiminin yüzde 5,5'i güneş enerjisinden, yüzde 7,8'i ise rüzgar enerjisinden sağlandı.

Elektrik üretiminde bir önceki yıla göre en fazla artış gösteren kaynak ise %23,2 ile güneş enerjisi oldu. Güneş, 19 yıldır üst üste dünyanın en hızlı büyüyen elektrik kaynağı olma konumunu koruyor.

2023 yılında rüzgar enerjisinden elektrik üretimi bir önceki yıla göre %9,8 arttı.

Geçen yıl küresel elektrik üretiminde hidroelektrik kaynaklarının payı bir önceki yıla göre %2 düşüşle %14,3 oldu.

Elektrik sektöründe karbondioksit yoğunluğunda rekor düşüş

Geçtiğimiz yıl biyoenerji kaynakları küresel elektrik üretiminin yüzde 2,4'ünü oluştururken, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte yenilenebilir enerjinin küresel elektrik üretimindeki toplam payı ilk kez yüzde 30'u aştı.

Böylece, küresel elektrik üretimindeki karbondioksit yoğunluğu geçen yıl tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi ve 2007'deki zirvenin %12 altına düştü.

Geçtiğimiz yıl küresel elektrik üretiminde kömür ve doğalgazın payı sırasıyla yüzde 35,4 ve yüzde 22,5 oldu. 2023 yılında kömürden elektrik üretimi %1,4, gazdan elektrik üretimi ise %0,8 arttı.

2023 yılında nükleer enerjiden elektrik üretimi bir önceki yıla göre %1,8 artarak toplam üretimin %9,1'ini oluşturdu.

Rapora göre, temiz elektrik üretiminde öngörülen artış, elektrik sektörü emisyonlarında azalmanın başlayacağı yeni bir döneme işaret ediyor ve 2024 yılında küresel olarak fosil yakıtlı elektrik üretiminde %2'lik bir düşüş öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl Dubai'de düzenlenen BM İklim Konferansı COP28'de dünya liderleri, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması ve bu kaynakların elektrik üretimindeki payının 2030 yılına kadar %60'a çıkarılması hedefi üzerinde anlaştılar.

Türkiye'de elektriğin yüzde 16'sı güneş ve rüzgârdan sağlanıyor.

Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde küresel ölçekte bir büyüme gözleniyor. Türkiye, elektriğinin yüzde 42'sini yenilenebilir kaynaklardan üreterek dünya ortalamasını aştı.

Türkiye elektrik üretiminin yüzde 6'sı güneş enerjisinden, yüzde 10'u rüzgar enerjisinden sağlanırken, hidroelektrik enerji yüzde 20 ile yenilenebilir elektriğin ana kaynağı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye elektriğinin yüzde 58'i fosil yakıtlardan üretildi.

Ember'e göre, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiden elektrik üretim potansiyeli oldukça yüksek olmasına rağmen, ülkenin 2030 yılına kadar elektriğinin yüzde 47'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etme hedefi var.

“Elektrik sektöründen kaynaklanan emisyonların azalması kaçınılmaz”

Ember Global program direktörü Dave Jones, rapora ilişkin değerlendirmesinde, özellikle güneş enerjisinin sanılandan daha hızlı bir ivme kazandığını belirterek, şunları söyledi: “Elektrik sektöründen kaynaklanan emisyonların azalması artık 2023'te büyük bir ihtimalle kaçınılmaz olacak. dönüm noktası.” Enerji tarihinde, yani elektrik sektöründeki emisyonların zirvesi”. Ancak emisyon düşüşünün hızı, yenilenebilir enerji devriminin ne kadar hızlı devam ettiğine bağlı ve ülkelerin güneş ve rüzgarın tam potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olacak temel faktörlerin neler olduğunu zaten biliyoruz.” dedi.

Ember Türkiye Başkanı Ufuk Alparslan, Türkiye'nin sahip olduğu devasa hidroelektrik kaynakları sayesinde yenilenebilir enerji devrimini birçok ülkeye göre avantajlı bir şekilde başlattığını belirterek, “Ancak hidroelektrik kuraklığa karşı hassastır. Diğer potansiyellerimizi, özellikle çatılardakileri kullanmak” dedi. ve yüzen güneş enerjisi santralleri, hidroelektrik üretiminin değişkenliği nedeniyle önemlidir.” “Ülkemizin korunmasını sağlayarak enerji güvenliğimizi artıracaktır” değerlendirmesini yaptı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir