Kısa Çalışma Tazminatı Yönetmeliğinde Düzenleme

“Kısa Çalışma Çalışması ve Kısa Çalışma Tazminatına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılan kişileri hizmet sözleşmesine tabi olarak çalıştıran işverenin; genel, sektörel veya bölgesel ekonomik kriz, genel salgın hastalık veya zorlayıcı nedenler nedeniyle işyerindeki haftalık çalışma saatlerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması gerekiyor. sebeplerle işyerindeki faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurabilir veya durdurabilir. İşten uzaklaştırılma halinde sigortalılara kısa çalışma tazminatı ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, kısa çalışmanın süresi, kısa çalışmanın başlangıç ​​tarihi dahil 3 ayı geçemez. İşverenin aynı başvuruya ilişkin olarak farklı tarihlerde birden fazla çalışma süresinin azaltılmasına yönelik talepte bulunması halinde 3 aylık süre, ilk talebin çalışma süresinin azaltılmasına ilişkin başlangıç ​​tarihinden itibaren hesaplanacaktır.

Başvuru kapsamındaki kısa çalışma süresi iş için 4 haftadan az olamaz. Başvuruda kısa çalışmaya tabi tutulacağı bildirilen sigortalılar için, sigortalının iş sözleşmesinin feshi, ait olduğu başka bir işyerine nakledilmesi hariç kısa çalışma süresi 4 haftadan az olamaz. işveren olarak şirketin kendisine veya iş sözleşmesinin askıya alınmasına neden olabilir.

İşyerinde uygulanan azaltılmış çalışma saatleri, işyerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte birinden az olamaz.

Kısa çalışmaya tabi sigortalının kısa çalışma süresi sıfır olmamak kaydıyla 1/3'ten az olarak belirlenebilir.

Kısa çalışma ödeneğinin durdurulacağı durumlar

Zorunlu sebep tanımına “İşyerinin fiziksel olarak doğrudan olumsuz yönde etkilenmesi” ifadesi eklendi.

Kısa çalışma için ödenecek gün sayısının belirlenmesinde işverenlerin, kısa çalışmanın bitimini takip eden ikinci ayın sonuna kadar yaptığı bildirimler esas alınacak.

Kısa çalışma tazminatı alanlar, kısa çalışmaya tabi oldukları işyerinde iş sözleşmesinin feshi, başka bir işyerine geçme, iş sözleşmesinin askıya alınması, yaşlılık aylığı almaya başlama, işe alınma Herhangi bir kanundan doğan iş yükümlülüğü nedeniyle işten ayrılma, tutuklanma, mahkûmiyet kararı, yurt dışına çıkma veya ölüm hallerinde bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren yardımları kesilir veya durdurulur. Geçici iş göremezlik bildirimi halinde kısa çalışma ödeneği bildirimin başlangıç ​​tarihinden itibaren durdurulur.

Ayrıca yönetmelik, kısmi süreli çalışma başvurularının alınması ve güncellenmesine ilişkin kuralları da düzenledi.

Söz konusu yönetmeliğin hükümleri 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Ancak bu kuralla 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Tazminatına İlişkin Yönetmelik” yürürlükten kaldırıldı.

Kısa çalışmanın başlangıç ​​tarihinin 1 Mart 2024 tarihinden önce olduğu kısa çalışma uygulamalarında, yürürlükten kaldırılan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Tazminatına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanmaya devam edilecek. .

Kısa çalışmaya başlama tarihi 1 Mart 2024 tarihinden önce olan sigortalıların, kısa çalışma süresi içerisinde sigortalıya herhangi bir ödeme yapılmaması ve işverenin bu durumu bildirmesi durumunda kısa çalışma tazminatı hakkı iptal edilecektir. Sigortalı aslında kısa çalışmaya tabi değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir