Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Sosyal Demokrasi Derneği'nin düzenlediği “21. Yüzyılda Sosyal Demokrat Yeni Belediyecilik” paneline ev sahipliği yaptı – GÜNDEM

Başkan Güner: “Kentsel eşitsizlikten kaynaklanan kentsel yoksulluk var. Bu soruna çözüm bulmanın yerel yönetimlerin doğal görevi olarak görüldüğü bir süreçten geçiyoruz. Son dönemde uygulanan ekonomik, siyasi ve sosyal politikalar sonucunda toplumsal yıkımlar yaşanmıştır. Bu yıkım bireylerin hayatında onarılması gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. “Yerel yönetimlerden beklentimiz belediyelerin sosyal uygulamalarıyla bu sorunlara çözüm üretmeleridir.”Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Sosyal Demokrasi Derneği'nin (SDD) düzenlediği '21. Yüzyılda Sosyal Demokrat Yeni Belediyecilik' paneline ev sahipliği yaptı. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney sahnesinde düzenlenen toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bilecik Melek Belediye Başkanı Kazım Kurt konuşmacı olarak katıldı. Mızrak Subaşı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey. ÇANKAYAGAZİ MUSTAFA KEMAL'İN EMANETİNİ KORUMAK İÇİN 30 YAŞINDA BİR SOSYAL DEMOKRATI GÖREVLENDİRDİK.
Toplantının açılış konuşmasını Sosyal Demokrasi Derneği Başkanı Sami Doğan'ın ardından yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi: “Sosyal Demokrasi Derneği şüphesiz hayata aynı pencereden baktığımız, aynı pencereden baktığımız bir yer. Güç çizdiğimiz ve gelecekte güç vermeyi umduğumuz problemleri çözmede benzer çözüm önerilerini paylaşın “Bu çok önem verdiğimiz bir yapıdır” dedi: “Üç belediye başkanı olacak sonraki oturum. Bunlardan üçü üç büyükşehirden. Bunlardan biri de kadın kolları başkanlığından gelen Adana Belediye Başkanı. Diğeri ise İzmir'in en büyük metropol ilçesinin belediye başkanı, Konak'ımızın belediye başkanı sevgili Nilüfer Çınarlı Mutlu. Diğer misafir hepinize göre biraz fazla ev sahibi. Dün akşam hep birlikte Sayın Nedim Saban'ın oyununu izlemeye gittik. Orada belediye başkanımız vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e soruyorlar. Yatağa ne zaman gidersin? Geç yatacağını söylüyor. Benim sorunlarım, ülkenin sorunları çok. Arkadaşlarla oturup tartışıyoruz. Onları göndereceğim. Okuyorum, yazıyorum. Güneş açtığında yatıyorum. İsmet'in uyandığını biliyorum. CHP liderleri görmezden geldiklerinde birilerinin ülkeyi koruduğundan emin olmak istiyorlar. Çankaya'ya gözlerimizi kapattığımızda bir şeyi bilmeliyiz. Karargâhımızı, TBMM'mizi, Çankaya Köşkü'nü, Anıtkabir'i koruyanların gözleri açık. Bu yüzden Gazi Mustafa Kemal'in mirasını açık gözlerle korumak için Ankara Çankayalı otuz yaşında bir sosyal demokratı görevlendirdik. CHP'ye üye olmanın mümkün olduğu ilk günde üye olan herkese ve o günden bu yana gençlik kollarına destek veren herkese Hüseyin Can adına teşekkür ediyorum.” Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, “21. Yüzyılda Türkiye'de Yeni Belediyeler ve Sosyal Demokrat Uygulamalar” başlıklı çerçeve sunumunu gerçekleştirdi. Ardından Dinçer Demirkent moderatörlüğünde gerçekleşen “Yerel Yönetimlerde Yeni Vizyon Tartışmaları” başlıklı oturumda Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin vizyon tartışmalarıyla kentlerin karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini sıraladı. Yerel yönetimlerde konuşuluyor Bunun üç boyuttan oluştuğunu kaydeden Başkan Güner, şöyle konuştu: “Birincisi belediye başkanlarına özel bir vizyon olacak, tabii politikalar açısından da içeriğe ilişkin bir vizyon tartışması olacak. belediye başkanlarının üreteceği ve kendi yönetim yaklaşımlarını ortaya koyacak. Bu açıdan baktığımızda şehirlerin karşı karşıya olduğu, bazıları aslında sorun olarak görülen ve artık krize dönüşen üç temel sorunu ele almamız gerekiyor. Birincisi, özellikle neoliberal ekonomi politikaları sonucunda kentlerin metaya dönüşmesidir. “İkincisi, iklim değişikliğinin yarattığı sorunlarla birlikte bir iklim krizinin içinde olduğumuz ve yerel yönetimlerin buna yönelik bir vizyon araması gerektiği, üçüncüsü ise yerel yönetimlerin yeni dönem vizyonunun bu bağlamda tartışılıp güçlendirilmesi gerektiği.” kentsel eşitsizliklerin ve dolayısıyla kentsel yoksulluğun.”İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BERABERLİĞİNDEKİ SORUNLARBaşkan Güner şöyle devam etti: “İlk konuyu iklim değişikliği açısından ele alırsak, dünyanın karşı karşıya olduğu ancak ülkemizde de güçlü bir şekilde hissedilen bir iklim değişikliği ve iklim krizi süreciyle karşı karşıyayız. Bunun temelinde kapitalist sanayileşmenin getirdiği çeşitli sorunlar ve sürekli ve sınırsız büyüme olarak da tanımlayabileceğimiz sınırsız gelişme ve büyüme hedefi yatmaktadır. Bugün şehir olarak özellikle iklim değişikliğinin iklim krizine dönüşme sürecinde kent ormanlarının azalması, tarım alanlarının kalkınmaya açılması, yanlış atık yönetimi gibi birçok faktörden dolayı ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. uygulamalar ve toplu taşıma ile bireysel ulaşım arasında doğru bir dengenin olmayışı. Bunun için yerel yönetimler olarak topluma ciddi bir vizyon ve politika önerisi sunmamız gerekiyor” dedi.“YAĞMUR SUYU HASATI GİBİ UYGULAMALAR YAYGINLAŞTIRILMALI”
“Buradan kaynaklanan sorunlara baktığımızda hava kirliliği, artan orman yangınları, su kaynaklarının azalması ya da yağış düzeninin bozulması nedeniyle artan sel ve su baskını gibi çeşitli sorunların olduğunu görüyoruz. Kendi enerjisini çevre dostu şekilde üreten kamu binalarının sayısının arttırılması ve sürdürülebilir ulaşımın teşvikini ön planda tutan politikaların arttırılmasıyla bu sorunların üstesinden gelinebilir. “Çevre dostu binalarda ısı yalıtımı, dikey yeşillendirme, bina çatılarında yeşil çatı uygulamaları, yağmur suyu hasadı, özellikle ısıtma ve enerji tüketim alanlarında elektrik gibi yaygın uygulamalara önem vermeliyiz.”“SÜRDÜRÜLEBİLİR, PLANLAMALI VE BÜTÜNSEL BİR ŞEHİRLEME ANLAYIŞI”
“Ayrıca elbette neoliberal kentleşme yaklaşımının bir sonucu olarak insanların daha fazla tüketmeye teşvik edildiği, piyasa kültürüyle bireyler arasındaki bağların ortadan kalktığı, iletişimin zayıfladığı bir dönemde yaşıyoruz. Özellikle kentsel alanlara göçün elbette katkısı ve payı var ama yeni konutların yapılması, binaların güçlendirilmesi ve her şeyden önemlisi kentsel dönüşüm alanının teşvik edilmesi süreci, özellikle altyapı konusunda birçok yetersizliğe neden oluyor. Dolayısıyla insanların mahalle fikrinden uzaklaşıp köksüzleştiği bir dönemdeyiz. Yerel yönetimlerin önümüzdeki dönemlerde bir diğer görevi de sorunların tespit edilmesi, yayılmasının önlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. “Sosyal demokratik belediyecilik, özellikle neoliberal kentleşme vizyonuna karşı, sürdürülebilir, planlı ve bütünsel bir kentleşme vizyonunu savunmalıdır.”“MAHALLEYİN KENT DOKUSU VE MAHALLE KÜLTÜRÜ KORUNMALIDIR”“Kent sürekli yıkılıp üzerine yapılan bir alan değil, vatandaşların mahalle kültürünü yaşatabileceği bir yer olmalı. Tarım ve orman arazilerinin kalkınmaya açılmadığı, kırsal yerleşimlerin tasfiye edilmediği bir sürecin düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca yerinde dönüşümle şehirlerimizin daha yaşanabilir kalmasını ve kültürel dokusunun korunmasını sağlamalıyız. Bugün maalesef birçok yerde kent dokusunun korunamadığını görüyoruz.”“CHP BELEDİYELERİN GÜZEL ÖRNEĞİ YAYILMALI”“Kentsel eşitsizliğin neden olduğu kentsel yoksulluk var. Bu soruna çözüm bulmanın yerel yönetimlerin doğal görevi olarak görüldüğü bir süreçten geçiyoruz. Son dönemde uygulanan ekonomik, siyasi ve sosyal politikalar sonucunda toplumsal yıkımlar yaşanıyor. Bu yıkım bireylerin hayatında onarılması gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda yerel yönetimlerden beklenti, belediyelerin sosyal uygulamaları aracılığıyla bu sorunlara çözüm üretmeleridir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaları bu konuda öne çıktı ve fark yarattı. Türkiye genelinde CHP'li belediyeler sosyal belediyecilik anlayışını benimsemiş ve belediyeler aracılığıyla ciddi bir program hayata geçirmişlerdir. Günümüzde sosyal belediyeciliğin öne çıktığı, konuttan eğitime, sağlıktan gıdaya erişim gibi birçok sektörde örneklerin yaygınlaştığı bir dönemin daha da geliştirilip ileriye taşınması gerekiyor.”ENGELLİLERİN GIDA SORUNU VE HAKLARI
Başkan Güner, programın soru cevap kısmında kendisine sorulan soruları da yanıtladı. Çocukların gıdaya erişimde yaşadıkları zorluklara ilişkin bir soruya Başkan Güner, şunları söyledi: “Öğle saatlerinde Çankaya'daki okullarımıza beslenme desteği sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de belediye meclisimizde bu konuyu görüşmeye devam edeceğiz. Ayrıca akşamları üniversite öğrencilerine Centennial ve Belediye Başkanlığı Ofis Binası'nda ücretsiz yemek sunuyoruz. Engellilerle ilgili soruyu yanıtlayan Başkan Güner, “Elbette gıdaya erişimde sıkıntı yaşanması durumunda belediyelerin destekleri geliştirilebilir” dedi: “Yerel sorunlar olabilir ama bize bildirilirse alırız. Sorunu çözmek için onlarla ilgilenin.” Çankaya Belediyesi'nin Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Anaokulu incelenmesi gereken örneklerdir. “Amacımız engelsiz çağrı merkezi projemizle erişimi ve ulaşımı iyileştirmek” dedi Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir