Döngüsel ekonomi modeli Avrupa’da nasıl işliyor?

Avrupa’nın Döngüsel Ekonomi Paketi kaynak bulma, işletme ve geri dönüşüm gibi alanlar milyarlarca Euro destek veriyor. Reel Ekonomi bu hafta Avrupa’daki döngüsel ekonomi sistemlerini konu alıyor.

Real Economy ekibi bu hafta atık ürünlerini geridönüşüm için nasıl altın değerinde olabileceğini ve döngüsel ekonomiye nasıl güç verebileceğini araştırıyor.

David Palmer Jones:Bir endüstrinin atığı, diğerinin ham maddesi olabilir. Bu günlerde süren döngüden çıkan bu a tekrar ettikleri endüstriye geri kazandırmalıyız.

Program boyunca sanayinin geri dönüşüm yaparak döngüsel ekonomiye göre kendisini nasıl değiştirdiğini izler. Amsterdam şehri bu konuda öncü durumda… Ayrıca, Suez UK Geri Dönüşüm Tesisi CEO‘su David Palmer Jones, Bilgisayarda bu konuda Avrupa’da daha başka neler yapılabileceğini anlatacak.

Bu tarz bir yaşam sadece geri dönüşüm yaşamını içermemektedir. Şimdi mini hikayemizde döngüsel ekonominin bugün nasıl gideceğini kısaca açıklıyoruz:

Günümüz ekonomisinde ekiyoruz, biçiyoruz, eşyalarımızı geride bırakıyoruz ve bir kenara atıyoruz.

Bir çamaşır makinesi için kullanılan servisler yüzde 90’ı çöpe gidiyor.

Büyük atıkların bu atıkların miktarını tekrar kullanıyor ancak KOBİ’ler bunu kısıtlıyor.

Geri dönüşüm yapılamayan ürünlerin yüzde 80’i ilk altı ay içinde toprak doldurmada kullanılabiliyor.

Döngüsel ekonomi, çamaşır makinesinin tasarımı, üretim kullanım ve şeklini değiştirmek anlamı geliyor.

Eşyaların sil baştan yeniden üretimi, tamiri ve geri işleyişi için tasarlandığını hayal edin. Bu, insan evinden üretilen tüm parçaların hiçbir şekilde ziyan edilmemesi anlamını taşıyor.

Ayrıca izinli enerji kullanımıyla çalıştırma daha da duyarlı olabilir ve pahalı kaynakların tüketimini bırakabiliriz.

Döngüsel ekonomi modeli Avrupa’ya 600 milyar Euro kazandırılabilir. Bunun sera gazı miktarını de düşecektir.

Avrupa Döngüsel Ekonomi Programı büyük madde bitiriliyor.
Yapısal fonlar, uyum fonları KOBİ’lere enerjinin daha randımanlı kullanılabilmesi, araştırma, geliştirme ve düşük karbon salınımı
için milyarlarca Euro kaynak sağlıyor. Avrupa’da atık maddeler için kanunlar değişiyor ve geri dönüşüm, tüketiciler için kullanılan ürünlerin teşvik edilmesi gibi uygulamalar üzerinde çalışılıyor.

Şu anda döngüsel ekonomi içeriklerindeki ham madde ve enerji konusunda milyarlarca Euro tasarruf ediyor. Ayrıca karbon salınımları da büyük ölçüde azalmış durumda… Guillaume Desjardins bu yüklemeleri düzenliyor.

Atık ürünlerini yeniden değerlendiren birçok kişinin düşündüğü bir konu.

Peki bu döngü nasıl oluyor?

Avrupa Komisyonu döngüsel ekonomi modeline hızla geçilmesi için bazı konular üzerinde çalışıyor:

İktisat modeli, Garanti hesaplamalarını ve uyguladıkları eskime sürelerini uzatmak…

Kısıtlı bazı kısıtlamalar döngüsel ekonomi modeline geçti bile…

Şimdi bunlardan bazılarına göz atalım.

Fransa’daki bu fabrika1949 yılından beri arabistan motoru yapıyor. Ancak biraz farklı bir teknikle…

Buraya gelen araç parçaları çok kötü durumdaysa eritiliyor ya da iyi durumdalarsa tamir ediliyor. Burada islem gören bu atik araç parçalari fabrikadan çiktiklarinda yeni gibi oluyor.

Bu sayede fabrika hiç atık madde üretmiyor. Ancak bu noktaya ulaşmak çok da kolay değil. Bu durum, üretilen malzemeler tasarım uygulamaları, aracın kullanım ömrünün sonuna kadar uzanan bir süreç…

Kısaca beşikten mezara kadar…

Philippe Loisel, Renault Choisy Müdürü: ”Döngüsel ekonomi, fikir alışverişleri başlıyor. Geri dönüşüm değerlendirmeleri en üst düzeye çıkarmak için bekletilmeden tekrar sökülme aşamasını planlamamız gerekiyor.”

Tüm bunların bir bedeli var. Büyük harcamalar yatırım yapıyorsa bu konuda büyük kazanç var demektir. Aslında buralarda barındırdıklarına zarar vermeyen ürünleri saklamayı tercih etmeler. Halkın yüzde 80’i bir şey satın alırken bunu dikkate alıyor. Ama bir şey daha var.

Geçen sene bu şirket 4000 ton metali geri dönüştürerek enerji konusunda yüzde 80, su kullanımı konusunda yüzde 88 tasarruf yaptı.

Matthieu Orfelin, ADEME Döngüsel Ekonomi Departmanı Müdürü: ”Bir şirketin geri dönüşmesi kar işerakaktır. Bunun iki sebebi var. Temel olarak üretim sonunda ham madde ve atık madde işletme giderleri azalacak. Ayrıca doğaya duyarlı ürünler daha çok satıyor. Bu özel şirketin pazarlama kullanımı ticari faydalarını yükseltiyor.”

Bu ekonominin işletme karını artırmasının yanı sıra gerileme işlemi yeni ortaya çıkıyor.

euronews: Peki Avrupa daha başka ne yapabilir? Avrupa Atık Madde Yönetimi Federasyonu Başkanı ve Suez UK firması CEO‘David Palmer Jones hakkında bizlerle…”

”Sizce sanayi ve özellikle de KOBİ’ler döngüsel ekonomiye nasıl geçiş yapabilir?”

David Palmer Jones, Avrupa Atık Madde Yönetimi Federasyonu Başkanı: ”Aslında iki türlü sanayi vardır. O çevreleri koruyan geleceği tasarlayan büyük sanayiler… Ve diğer sanayi türleri… Onların geçmişte yaşar. Ancak birilerinin yeni bir yol açması ve işlerini hızlandırması gerekir. Bu gereksinimleri çok önemlidir. Şu anda ekonomik durumunu göremiyorsanız ki bazen ürün fiyatları düşük olabilir, bu şekilde devam edemeyiz. Çünkü gezegenimizin kaynakları kapsamında ve bir dünya dolusu çöp üretemiyoruz. Bu dengede gözüken bu düzen bir gün bakma.”

euronews: ”Zaten olması gereken bu geri dönüşüm ekonomisi modeline nasıl geçeriz?”

David Palmer-Jones: ”Şu anda yılda 800 milyon ton atık madde ortaya çıkıyor. Yani ürünleri ve enerjiyi biriktiriyoruz. Temel olarak ilgili bir altyapı oluşturmalı ve sanayi yerleşimi ve insanlar, atık eşyaları yeniden değerlendirebilmelerini sağlamalıyız. Ekonomik tasarım, kullanım sürelerini büyük ölçüde ölçer. Maddelerin geri dönüştürülmesi yüzde 80 buna bağlı… Çevreyi kirletenler bunun için ayrıca ödeme yapmayı söylüyor. Ancak tek yaptıkları zarar vermek. Şu anda Avrupa’da bu sanayileri döngüsel ekonomiye zorlayıcı birçok yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor. Şirketler eski üretim maliyetlerini daha fazla para harcamak zorunda kalacak, kullanım sürelerini uzatmak ve bunları yeniden tasarlamak için değiştirecektir.”

euronews: ”Avrupa Döngüsel Ekonomi Projesi için gereken her şeyi yapıyor musunuz?”

David Palmer-Jones: ” İyi bir başlangıç ​​​​yaptık. Şu anda biriktirilen 800 milyon ton atık çıldırtıcı geri dönüştürülmesi için çalıştırmaya devam ediyor. Toprağa gömdüğümüz bu hazineyi yeniden geri dönüşüme götürmek için sokabilmemiz için bu atık ürünlere değere bindiği bir pazar oluşturmamalıyız. Bu pazarın oluştuğundan emin olmalıyız. Şu anda eşya fiyatları dalgalanıyor, petrol fiyatlarıysa düştü. Bazen ekonomide kısa vadede bile istikrar görülmüyor. Eğer uzun vadeli bu kullanımla ilgili önlemleri alırsak, iste o zaman bu atık maddeleri pazara sunmak ve geri dönüşüm çarkını döndürebiliriz.”

”Bu işi doğru yapmak Avrupa’da yaklaşık 580 bin yeni iş imkanı sağlanabilir. Ayrıca her hane için yıllık 500 Euro enerji tasarrufu yapılabilir. Bu saatlerde Amsterdam gibi şehirler artık döngüsel ekonomiye hızlı bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyor.”

”Döngüsel ekonomi Hollanda için çok önemli ve bu sayede ülke yılda 7 milyar Euro enerji tasarrufu yaparak yaklaşık 60 bin yeni iş imkanı yaratıldı. Ülkenin vitrini başkent Amsterdam’a giderek Belediye Başkan Yardımcısı ile görüştük.”

Abdeluheb Choho, Amsterdam Belediye Başkan Yardımcısı: ”Şehirler gittikçe artıyor. Bu günlerde normal ekonomiden döngüsel ekonomiye dönme konusunda büyük bir baskı var. Eğer bu konuda ekonomik bir tasarruf söz konusu görüşme, döngüsel ekonomi modeline geçmemiz bu kadar hızlı olmayacaktı.”

Peki Amsterdam bu ekonomi modeli nasıl uyguluyor?

euronews: ”Amsterdam inşaat sektörü döngüsel hale gelirse, belediye yılda 85 milyar Euro gelir elde edip 2040’a kadar üretkenlikte yüzde 3 büyüme sağlayacak. ‘Parc 2020’ örneğine bir göz atıyoruz.”

Bu çamaşırların büyük bir parçası geri dönüşüm malzemesinden yapıldı ve döngüsel ekonomiye çok güzel bir örnek. Parc 2020 projesinde hiçbir şey ziyan edilmedi. Her binanın tamamıyla ileride tekrar kullanılması incelemesi inşa edildi.

Guido Braam: ”En büyük zorluk, ileride tekrar kullanabileceğiniz malzemeleri bu yapılar için bir araya getirmek. Normal yapı sistemleri geri dönüşüm için yetersiz kalıyor. Döngüsel ekonomideyse en verimli üretim sürecini yakalıyorsunuz.”

Amsterdam’ın çöpleri artık enerji ve gelir demek. Bir şehir sakini her sene 370 kilo atık madde ortaya çıkarıyor. Olanlar yüzde 27’si bölünüp
geri dönüşüm merkezlerine gidiyor. Acaba bu küller tam olarak nasıl kullanılıyor?

Mark de Wit: ”Bu küllerin içinde değerli madenler bulunuyor. Yakma isleminden sonra bölüp yeniden kullanilmalidir.”

Bu ekonomik döngü nasıl ilerliyor?

Loek Van Poppel: ”Fabrikadan senelik 300 bin ton kül geliyor ve bunun içinde yüzde 10 miktar tekrarlanan metaller bulunuyor. Geri kalan yüzde 90”lık mineral bileşikleri kiremit yapıyoruz ve bunlar kaldırım ve yolda kullanılıyor.”

Amsterdam 2016’ya kadar yüzde 30 ve 2020’ye kadar yüzde 65 oranında geri dönüştürme yapmak istiyor.Bu oran Avrupa Birliği’nin 2030 yılı hedefi…

Avrupa Birliği katı atık çöplüklerini 2030’a kadar yüzde 10 oranında küçültmeyi hedefliyoruz. Ancak Hollanda, döngüsel ekonomiye geçişinden beri 2010 yılına kadar katı atık çöplüklerine depolama yapamadı.

euronews: ”Amsterdam gibi şehirlere baktığınızda, yeni iş hizmetleri sağlama konusu ne kadar gerçekçi?”

David Palmer-Jones: ”Ben oldukça gerçekçi… Biz her geçen gün daha da fazla şehir hayatını kullanma ve bu atık içerikleri bu döngü içinde kullanmamız gerekiyor. Bu olgu nüfusla birlikte gelişiyor. Gerçek bir dönüşümü sağlamak için Amsterdam’ın artan uzunluğunu belirlememiz gerekiyor. Buranın ülkesinde açılan vitrini… yeni yaşam değerlerine katmak gerekiyor. Sanayi ürünleri çok büyük bir derya… Bir endüstrinin atığı, diğerinin ham maddesi olabiliyor. Bu günlerde süren döngüden çıkan bu a tekrar ettikleri endüstriye geri kazandırmalıyız. Bu dönüşümü tam olarak oturtabilirsek, çevremiz yeni bir organ olarak ortaya çıkıyor.”

euronews: ”Ticari değerlendirmeleri uygulamaya ve alınacak önlemlere bakacak olursak bu konuda ne tavsiye edersiniz?”

David Palmer-Jones: ”Bu ilk adım biz yardım edin. Gerektiği gibi hareket edebilmemiz için pazar için bu kuralları oluşturun. Bana göre her şey atık katkı maddeleri yeniden tasarımında bitiyor. Dünya nüfusu giderek artıyor. Bazı çözümler bulmalıyız. Kullandıkları, teknoloji ile araştırma ve geliştirme içinde olacağınız.”

Yoruma kapalı.

Bebek Bakıcısı - Omegle - Sohbet Odaları - Omegla - Görüntülü Sohbet -
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu radabet giriş Puff langstoninstitute.org gaziantep bayan escort antep escort