Akıllı uzmanlaşma Avrupa’da nasıl kullanılıyor?

Şimdilerde Avrupa’da asla ekonomilerde, modernizasyon, yatırım ve en önemli de uzmanlar olduğu gibi, inovasyon yaparak büyümenin adına “Akıllı uzmanlaşma”…

Şimdilerde Avrupa’da gelecekte ekonomilerde, modernizasyon, yatırım ve en önemlileri de uzmanlar olduğu için inovasyon yaparak büyümenin adına “Akıllı uzmanlaşma” deniliyor.

Akıllı uzmanlaşma, Avrupa’da fakir ya da zengin, kırsal ya da sanayileşmemiş birçok bölgeyi yönetme geliştirme için yürütücü yöntem.

Euronews olarak biz de akıllı uzmanlaşmanın İtalya’nın Emilia Romagna’nın kalbini kazanması Bolonya’ya gittik.

Böylesi yerlerin zaten güçlü oldukları bölümler ekonomilerini büyütmek için nasıl modernize edici, saldırgan ve yıpranmaları gruplandırır.

Geri kalan bölgelerin teşvik edilmesi için kendi sektörlerine yenilik getirme adına onları desteklemek önemlidir.

Bu servisler AB tarafından verilen Avrupa Bölgesel Fonlarına erişim için teslimat da uzmanlaşması gerekiyor.

Bu da onlara araştırma ve geliştirme için yatırım 40 milyar Euro’luk bütçeye erişim imkanı sağlıyor.

Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Akıllı bir uzmanlaşma mı? Hep birlikte görelim.

Konuyu örneklendirecek olursak, AB’yi Zodyak gezegenine, devlet başkanı da Zodyaklılara benzetebiliriz…

Zodyak gezegeninde Zodyaklılardan çok daha fazla koyun bulunuyor; bu koyunlar, ekonomilerinin kilit sektörü olan yün ve iplik dokuma üzerine çalışıyorlar.

Ancak ürünler çok basit ve rekabet edilemez.

Zodyaklar hayatta kalmak için kayıpları ve modernizasyonun başlatılması durumunda anlamışlar.

Yöneticiler, memurlar, çobanlar, dokumacılar, öğretmen ve tüccarlar olarak hep biraraya gelmişler.

Hatta dinlemeleri, araştırmacıları ve teknoloji uzmanlarını da kendilerine katılmaları için çağırmışlar.

Hep birlikte beyin jimnastiği yaparak yeni pazarlara açılmak ve olanaka ulaşmak için kendi yeni güçlerini, teknoloji ile birleştirmenin yollarına bakmışlar.

Büyük ve baskın askerler bu plan ve programı kendi kalelerine çevirmek istese de bölge halkına, burada herkesin eşit seviyede olduğunu hatırlatarak zengin fakir herkesten yardım alınabileceğini dile getirmiş.

Avrupa Birliği’nin fonları ve desteğinin ardından akıllı bir uzmanlaşma stratejisi ile şimdilerde özel yatırımcıları bile bölgeye davet eder hale gelmişler.

Bölge halkı için büyüme adına itici güce sahip olmuş.

Emila Romagna bölgesinde insanlar, kendi mülkleri alanlarında daha akıllı bir uzmanlaşma için mücadele ediyor:

Zira üretkenlikleri ile bilinirler.

Euronews Real Economy programı muhabiri Maithreyi Seetharaman, İtalya’nın Emilia Romagna bölgesindeki şehir üst düzey yöneticisi (Bölgesel bakanı) Patrizio Bianchi ile görüştü.

Kendi stratejisi merkezi ve kendisi aynı zamanda endüstriyel ekonomi profesörü.

Sayın Patrizio Bianchi, akıllı uzmanlaşma stratejisi ile ilgili sonuçları gördünüz mü?

Patrick Bianchi:

“Harika sonuçlar verdi. Uzmanlaşma, ‘Akıllı Uzmanlaşma’ beraber çalışmak demek ve biz de insanlarla birlikte çalışmayı teşvik ediyoruz. 50 binden fazla çalışanımız ve aynı zamanda binden fazla araştırmacımız bulunuyor. çalıştırma ve idame de takip etme stratejisi; üniversitelerin, şirketlerin birlikte çalışıyor olması ve aynı zamanda endüstriyel eğitimlerin birlikte yürütülüyor olması.

Bu, birleşmenin bir görüntüsüydü.

Ancak akıllı uzmanlaşma, Avrupa’nın diğer tüm bölgelerindeki gelişme için itici bir güç olabilir mi?

Euronews muhabiri Denis Loctier de konuyu araştırmak için Polonya’daydı..Uzmanlarla konuştu.

Vivadental’den Ar Ge koordinatörü Milena Supernak Marczewska, kıta Avrupa’sının yaşlandığını belirterek, akıllı ürünlere duyulan ihtiyacı dile getirdi:

“Polonya ve Avrupa yaşlanıyor. Uzun yaşamak ama aynı zamanda daha iyi ve daha sağlıklı yaşamak istiyoruz. Bundan dolayı daha sağlıklı ürünlere sahip olmak var”

Gdansk’daki bu diş merkezi, implantların kişiselleştirilmesi ve grupların kendi kök hücrelerinden kemik çekirdeklerinin yeniden canlandırılması üzerinde çalışıyor.

En yeni teknolojileri geliştirmek için yerel bir üniversite ve bir ilaç şirketi ile birlikte yerleşik.

İşbirliği, bu sistemin akıllı uzmanlaşmalarından biri.

Milena Supernak Marczewska:

“2014’te akıllı davetiye yarışmasına başlandı. Haliyle biz de bu süre boyunca müdahil sürecik. Gdansk Teknoloji Üniversitesi’nin ve bizim merkezimizin gelişmişliği ve aynı zamanda hastaların da ne ihtiyacı olduğunun farkındaydık.

Pomorskie bölgesi’nin ortalama ekonomik performansına ragmen özel Polonya girişimi harekete geçirerek akıllı uzmanlaşmanın hakim bölgelerin oldu.

Diğer bölgelerin aksine, Pomorskie masraflarını sadece iş ve araştırma merkezlerinden somut Ar-ge önerilerini sonra tanımladı.

Toplanan en yüksek birikimli beklentileri seçmek için ise uzmanlardan destek alıyordu.

Polonya’da akıllı uzmanlaşma koordinatörü Karolia Lipinska

“Akıllı Uzmanlaşma için yarışmayı düzenleyen tek bölgemiz, bunun için bir proje teklifini gerçekleştirdik. Akıllı uzmanlaşmayı sadece bir fikir olmaktan kaynaklanan küresel olarak ticaretini aşmamız bir somut olarak projelendirmeyi düşünüyoruz, çünkü bu projeyi küresel ölçekte düşünüyoruz”

Aşağıdan yukarıya yaklaşım tarzı, geniş katılımlı Ar-Ge projelerini lojistik, lojistik, BT maliyetleri ve eko-verimli enerji olmak üzere dört alana indirme olanağı sağladı.

Bölgesel fondan tahsis edilen 250 milyon Euro finansmanın diğer faydalarından yararlanan 300 özel şirket ilgilendi.

Karolia Lipinska

“Finansmanın tek kaynağı, kamu kaynakları olmamalıdır. şirket ayrıca kendi sermayesini de devreye sokmalı. Bu sonuca, işletim verimliliğine ve sürdürülebilirlik sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu düşünüyorum”

‘da özel sektör, Ar-Ge harcamalarının ortalama yüzde 40’ Polonyasını sağlıyor.

Pomorskie bölgesinde, bu gösterge AB ortalaması olan yüzde 55’e yaklaşıyor.

Bölge, 2020’de akıllı uzmanlaşma stratejisiyle; Pazarlanabilir araştırmasını sürdürmeyi, yüksek öğretimi geliştirmeyi, çalışanları ve kamu sağlık hizmetlerini artırmayı, daha fazla temez ve güvenli bir enerji tüketimini desteklemeyi umuyor.

euronews:

Sayın Bianchi, istatistiklere bakarsak, bu strateji, is olasılık yaratma ve büyüme için nasıl bir potansiyele sahip?

Beyazlar:

“Teknolojiyi kullanmak için tüm keşifleri Keşfetmekteyiz. insanların daha iyi yaşaması için bu potansiyel gerekli. Yeni verim ve hizmetler elde etmek için muazzam potansiyel mevcut. Aynı zamanda dinlemek, anlamak ve insanlarla birlikte çalışmak için yeni deneyimler da mevcut”

euronews:

Peki daha kırsal alanlardaki geleneksel endüstri fikrine sahip yapılar? Temel is alanlarını nasıl test edip harcamamak için yatırım için boru hatlarını bu yöne doğru döşüyorlar?

Beyazlar:

“Zirai alanında üstün bir kütüphane kullanmaya başlayacak; Jenerik üretim için büyük alanlar değil de o ürün için belirli iklimde üretim ve ürün çeşidine özel üretim lazım. Aynı zamanda yeni ürün çeşitleri için olası kullanım ki bu alanda çok sayıda yenilik mevcut. Biz, şu an sanayideki yeniliklere odaklandık. Ayrıca kırsalda yaşayanların da tesislerin kullanılması ve teknolojinin kullanılmasının yaygınlaştırılması ile tanıtılması gerekiyor”

euronews:

Hükumetlerin sanayi politikası ve büyük, baskın yönetimleri kendi gündemleri gibi engelleme var. Bunu nasıl aşacaksınız?

Beyazlar:

“Bu, endüstriyel politikanın eski bir mülahazasıdır. Atıl durumdaki sübvansiyon temelli sanayi politikaları muhafazasında kaldı. Endüstri politikasına yeni Çözüm veya en koruyucu şu an kullandığımız endüstri politikası; herkesin kendi işleyişini yürütmesine uygun koşulları sağlamak ya da başka herkesin çalışma olasılığına sahip olduğu maliyet tüketimi. Akıllı iş birliği, akıllı bütünleyicilik olmazsa akıllı uzmanlaşmadan söz edilemez – Büyüme için birlikte çalışabilme kapasitesi. Bu da yeni sanayi politikasının anahtarıdır. Daha fazla ağ oluşturma. Dolaysıyla bu fikir, toplumsal hareket üretebilen, yenilik yaratabilen kapsamlı fikridir – Bu Avrupa’dır. Bu şimdiki Avrupa’yı değiştirmek için sahip olmamız gereken bakış açımızdır”

euronews muhabiri Maithreyi Seetharaman:

Sayın Bianchi çok teşekkür ederiz. Biz de her zaman programımızı olumlu cümlelerle geçirmek istiyoruz.

Yoruma kapalı.

uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler seo paket